Jaroslav Žák: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Komédia o večnom boji študentov a kantorov

 plagat skola

 

Preklad a adaptácia Mária Hevierová a Daniel Hevier
Úprava Michaela Doleželová
Výber hudby, úprava a hudobné naštudovanie Filip Tailor
Korepetície Pavel Korduliak
Pohybová spolupráca Anna Gromanová
Scéna Diana Strauszová
Kostýmy Dorota Cigánková
Dramaturgia Ján Chalupka
Réžia

Michaela Doleželová a Roman Vencl

   
PREMIÉRA    

dňa 9. júna 2017

na otvorení 44. ročníka Medzinárodného letného divadelného festivalu ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ

OSOBY A OBSADENIE:  
Gábrlík (matematika) Vladimír Rohoň
Kolísková, triedna (slovenčina) Jana Pilzová
Lachoutová (praktikantka) Dominika Výrostek Misárová
Lejsal (latina) Michal Ďuriš
Mudrončík (chémia a fyzika) Ondřej Daniš
Riaditeľ (nemčina) Štefan Šafárik
Suchánková (dejepis) Svetlana Sarvašová
Školník + Inšpektor Ján Selecký a.h.
   
Juraj Benetka, správny chalan Marek Rozkoš
Daniel Boukal, poeta a estét Ján Marcinek
Ady Čadil, záškolák a repetent Richard Sanitra
Tony Halás, futbalový fanúšik Pavel Korduliak
Irma Jánska, triedna kráska Veronika Čépeová a.h.
Václav Krhúnek, šplhúň a šprt Daniel Výrostek
Anička Pažítková, správne dievča Katarína Čudejková
Karol Peterka, čitateľ a dobrodruh Juraj Smutný a.h.
Marta Slováková, tiché dievčatko Lucia Letková
   
Učiteľsko-žiacke vzťahy sú večnou a vďačnou témou. Nespútaná živelná energia a prísne i prajné povahy kantorov vytvárajú dynamickú atmosféru a živnú pôdu pre humorné situácie. Úsmevné príhody z nostalgických školských čias sú prepojené piesňami a kultovými výrokmi. Večný boj študentov a kantorov sa konečne dostáva na slovenskú divadelnú scénu.
 
V hre je prítomný humor, ale aj humanistický prístup a morálne kvality prítomné vo svetovej dramatike naprieč storočiami. Preklad pre DJGT vytvorila dvojica Daniel Hevier – Mária Hevierová, pričom Daniel Hevier zúročil svoje mnohoročné skúsenosti a aktívne kontakty so svetom detí, žiakov, študentov, pedagógov. Osobnosti a historické pomery sa z pôvodného českého prostredia presúvajú na Slovensko v období prvej Československej republiky. Tomuto faktu sa prispôsobuje aj hudobná zložka. Súčasné piesne odznejú v úpravách štýlovo evokujúcich medzivojnové obdobie. Autenticky a naživo ich budú interpretovať priamo herci.
 
Hra je známa najmä vďaka rovnomennému českému filmu, ktorý je dnes už súčasťou zlatého kinematografického archívu. Tento film vznikol podľa divadelnej hry J. Žáka. Keďže na Slovensku nebola doteraz hra uvedená, uskutoční sa na 44. ročníku festivalu Zámocké hry zvolenské slávnostná slovenská premiéra. Inscenáciu režírujú Roman Vencl a Michaela Doleželová, ktorí sa na Slovensku a v Českej republike etablovali režijne aj ako autori úspešných hier. Inscenácia je určená širokému spektru divákov vrátane študentov a vďaka spoločnej histórii s Čechmi a spoločným spomienkam na obdobie prvej Československej republiky má predpoklady zaujať a obohatiť.
 
 
 
foto plagát a grafika: Peter Zbončák