Milan Uhde, Miloš Štědroň: BALADA PRE BANDITU

Živelný príbeh o divokosti v srdci a zbojníckej cti.

 

Preklad a úprava Peter Palík
Dramaturgia Uršuľa Turčanová
Hudobné aranžmány Martin Geišberg a Daniel Špiner
Korepetície Tomáš Ivanka
Scéna Pavol Andraško
Kostýmy Eva Farkašová
Pohybová spolupráca Libuša Bachratá
Bojové scény Petr Nůsek
Réžia Peter Palík
   
PREMIÉRA    

1.6.2018 na otvorení 45. ročníka Medzinárodného letného divadelného festivalu ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ

OSOBY A OBSADENIE:  
Nikola Šuhaj Ondřej Daniš
Eržika Katarína Rozkošová
Uhrín, Juro Šuhaj, Laco
Daniel Výrostek
Morena Svetlana Sarvašová
Mara Iveta Marcineková
Eva Lucia Letková
Veliteľ Michal Ďuriš
Derbak Juraj Smutný, a.h.
Derbaková Dana Karolová
Mageri Štefan Šafárik
Mageriho matka, Snová Morena Jana Pilzová
Oreb Danko Ján Marcinek
Drač, Poštár Vladimír Rohoň
Andrej Richard Sanitra
Kubeš Marek Rozkoš
Žandári Tomáš Ivanka, a.h.
  František Kňazovič, posl. AU BB
Dievča, Anjel Veronika Slamková
Zbor a ďalšie postavy
všetci 
   
Kultová hra s piesňami o divokosti v srdci, zbojníckej cti, slobode, vášňach, bojoch, láske a zrade. Známy príbeh rebelujúceho zbojníka Nikolu Šuhaja je romantickým aj drsným pohľadom do minulosti, kedy sa prepájala sila prírodných živlov so živelnosťou v človeku. Inscenácia prináša veľké herecké obsadenie a vyhrotené emócie v naturálnom prostredí. Premiéra slávnostne otvorí 45. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské.