DIVADLO J.G. TAJOVSKÉHO VO ZVOLENE
Divadelná 3, 960 77 Zvolen

vypisuje konkurz na obsadenie pracovnej pozície HEREC / HEREČKA

Požiadavky na uchádzačov:
- VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa, odbor divadelné umenie – herectvo
- herecké, spevácke a pohybovo-tanečné skúsenosti
- prax v odbore herectva, schopnosť improvizovať a hra na hudobný nástroj výhodou, flexibilita, tvorivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme, sebakontrola, aktívny prístup k práci.

Informácie pre uchádzačov:
- plný úväzok, stabilné zamestnanie, možnosť vlastnej sebarealizácie
- predpokladaný termín nástupu do zamestnania od 01. 09. 2018 - predpokladaný termín výberového konania – 27. – 28. 06. 2018 v DJGT Zvolen
- tarifný plat v rozmedzí od 564,- € do 839,50 € v závislosti od dosiahnutého najvyššieho vzdelania a dĺžky odbornej praxe (10. a 11. platová trieda zákona č. 553/2003 Z.z.)
- kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na obsadenie pracovnej pozície.

Uchádzači si na osobný pohovor pripravia:
- monológ a dialóg (obe postavy) naučené naspamäť, ktoré sú prílohou tohto materiálu a sú zverejnené na www.djgt.sk
- vlastnú interpretáciu krátkeho úryvku poézie alebo prózy
- pieseň podľa vlastného výberu, možnosť doniesť hudobný podklad - pohybovo – tanečnú etudu podľa vlastného výberu, možnosť doniesť hudobný podklad
- uchádzači si donesú so sebou skúšobný odev a obuv.

Zoznam požadovaných dokladov:
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- fotografia postavy a tváre,
- profesijný životopis, motivačný list,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
- písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace),
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
v termíne do 13. 06. 2018 do 14:00 h

adresa: Divadlo J.G. Tajovského, Divadelná 3, 960 77 Zvolen, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: 5551 212, 5551 222

KONKURZ - inzerát

TEXT NA KONKURZ na stiahnutie - monológ a dialóg TU

 


Divadlo J.G. Tajovského, Divadelná 3, 960 77 Zvolen,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 5551 212, 5551 222