Veronika Slamková
(členka súboru od roku 2018)

 

 V Slamkova

Inscenácie a postavy

Balada pre banditu DIEVČA, ANJEL
Denník Anny Frankovej MARGOT FRANKOVÁ
Škola základ života IRMA JÁNSKA, triedna kráska
Charleyho teta ELA DELAHAYOVÁ
Orol tatranský ADELA OSTROLÚCKA
Beta, kde si? KATRA, Betina priateľka

 

Veronika Slamkováje absolventkou Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Umeniu sa venuje od detstva - folklórne súbory, umelecký prednes, tanec, spev, dirigovanie, moderovanie a ďalšie umelecké aktivity ju sprevádzali od malička a sprevádzajú ju dodnes. Okrem divadla, ktoré je jej najväčšou vášňou, sa venuje aj pedagogickému vedeniu žiakov Hudobno-dramatického odboru na konzervatóriu, pôsobí ako moderátorka a naplno sa tiež venuje spevu v kapelách Gatsby sounds a Modus Memory. Počas štúdia na vysokej škole sa okrem činoherného herectva venovala aj bábkovému herectvu v divadlách Harry Teater a v Divadle pod Balkónom. Zahrala si aj po boku hercov Slovenského komorného divadla Martin v predstavení Príď kráľovstvo Tvoje, kde stvárnila éterickú bytosť sprevádzajúcu život Ľudovíta Štúra v podaní Jána Kožucha. Ako hosťujúca herečka naštudovala viacero postáv v inscenáciách Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Stvárnila tu Adelu Ostrolúcku v inscenácii Orol tatranský, Elu Delahayovú v inscenácii Charleyho teta, Irmu Jánsku v inscenácii Škola základ života, Katru v inscenácii Beta, kde si?, preobsadila tiež postavu Pamely z hry Poplach v hoteli Westminster 2. Od 1. marca 2018 je členkou umeleckého súboru DJGT.