NOC DIVADIEL 2017

 NOC ZRELOSTI

Hravé nočné rozhovory so zrelými divadelnými osobnosťami jubilujúcimi v roku 2017 s naživo spievanými piesňami a  záverečným prekvapením pri sviečkach. Ôsmy ročník koordinovaného európskeho podujatia, počas ktorého divadlá nezhasínajú.

Rok 2017 je bohatý na životné jubileá zrelých osobností spätých s Divadlom J. G. Tajovského vo Zvolene. Noc divadiel – Noc zrelosti poskytol vzácnu príležitosť prezentovať ich autentické spomienky, aj tie humorné či prekvapujúce. Archívna dokumentácia priblížila minulosť divadla a umelecké začiatky pätice jubilantov. Režisér Andrej Turčan, herečka Zlatica Gillová, herec Emil Kosír, herec Vladimír Rohoň a herec Štefan Šafárik budú v hravo odľahčených dialógoch sumarizovali uplynulé desaťročia a svojimi spomienkami priblížili aj premeny samotného zvolenského divadla. Naživo spievané piesne spríjemnili neskorý nočný čas rovnako ako krátke ukážky z profilových inscenácií jubilantov. Tradičnou bodkou bolo stretnutie účinkujúcich a hostí pri záverečných sviečkach pred divadlom.

sobota 18. novembra 2017 o 19.00

 

 foto: Peter Zbončák